Telefony alarmowe - NORDHOME

112    -    Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999    -    Pogotowie Ratunkowe
998    -    Straż Pożarna
997    -    Policja
986    -    Straż Miejska
991    -    Pogotowie Energetyczne
992    -    Pogotowie Gazowe
993    -    Pogotowie Ciepłownicze

58 301 20 67    -    Pogotowie Wod-Kan Gdańsk
58 621 90 19    -    Pogotowie Wod-Kan Gdynia

112 - Miejskie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż Miejska
991 - Pogotowie Energetyczne
992 - Pogotowie Gazowe
993 - Pogotowie Ciepłownicze

58 301 20 67 - Pogotowie Wod-Kan Gdańsk
58 621 90 19 - Pogotowie Wod-Kan Gdynia