Porady Prawne w zakresie wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości - Nordhome

W ramach obsługi prawnej proponujemy Państwu m.in:

1. Opracowanie:

  • statutów Wspólnot Mieszkaniowych
  • regulaminów porządku domowego
  • regulaminów rozliczania mediów
  • umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych
  • innych aktów prawnych regulujących stosunki wewnątrz Wspólnot Mieszkaniowych

2. Windykację należności od Członków Wspólnoty Mieszkaniowej

3. Reprezentowanie Wspólnoty przed sądami powszechnymi i organami

    administracji państwowej

4. Doradztwo prawne

5. Analizy stanu prawnego nieruchomości

6. Uzgadnianie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

7. Opiniowanie i sporządzanie projektów umów związanych z zarządem nieruchomością wspólną

8. Wykreślania obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych