Porady mieszkaniowe - NORDHOME

Pieniądze, które przeznaczane są na remonty obiektów należących do wspólnoty mieszkaniowej zbierane są regularnie wśród jej członków w ramach funduszu remontowego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są przede wszystkim na remont bądź wymianę części wspólnych, należących do wszystkich lokatorów. W praktyce oznacza to, że z fundusz remontowy opłacić może ocieplenie budynku, remont piwnicy, malowanie klarki schodowej czy naprawę dachu, a nie np, wymianę drzwi wejściowych do poszczególnych mieszkań.

Czym jest fundusz remontowy?Pieniądze stanowiące wkład funduszu remontowego gromadzone są wspólnie przez wszystkich lokatorów, zamieszkujących w obrębie danej wspólnoty mieszkaniowej. Mogą one pokrywać całościowe bądź częściowe koszty związane z różnego rodzaju pracami przeprowadzanymi w obrębie nieruchomości. Warto przy tym zaznaczyć, że utworzenie funduszu remontowego nie jest obowiązkowe, jednak decyduje się na to coraz więcej spółdzielni mieszkaniowych, bowiem zarządcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak zgromadzone w ten sposób środki są w stanie ułatwić realizację nawet dość kosztownych inwestycji, z realizacji których skorzystają wszyscy mieszkańcy wspólnoty.

Jeśli chodzi o wysokość składek ma fundusz remontowy, to w tym przypadku decydujący głos należy do zarządu spółdzielni - w przeważającej większości przypadków kwota wnoszona regularnie na cele funduszu uzależniona jest od powierzchni mieszkania (czyli udziału w nieruchomości). Za odpowiednie przeznaczenie zgromadzonych środków odpowiedzialny jest zarządca nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że to on odpowiedzialny jest za stworzenie planu prac remontowych. Za ich opracowanie odpowiedzialny jest przez całą wspólnotę, w ramach regularnie przygotowywanego planu gospodarczego. W przypadku realizacji inwestycji znacznie kosztowniejszej, niż przewidziano to w budżecie, różnice muszą zostać pokryte przez członków wspólnoty. W odwrotnej sytuacji, kiedy koszty inwestycji okazują się być w rzeczywistości niższe niż planowane, wówczas nadwyżka włączana jest w budżet remontowy na przyszły rok.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z funduszu remontowego?Pieniądze zgromadzone w ramach funduszu remontowego przeznaczone mogą być na różne cele, w zależności od potrzeb wspólnoty mieszkaniowej. Środki te przeznaczane są do odnowienia części wspólnych dla wszystkich lokatorów, a więc środki przeznaczone mogą zostać np. na:

  • malowanie klatki,
  • naprawę poszycia dachowego,
  • wymiana okien i drzwi na klatkach schodowych,
  • renowację fundamentów poprzez ich osuszenie/ odwilgocenie,
  • wymiana części wspólnej instalacji gazowej/wodociągowej/kanalizacyjnej
  • malowanie piwnic,
  • termomodernizację budynku.


Celów, na jakie może być przeznaczony fundusz remontowy może być naprawdę zdecydowanie więcej. Warto jednak pamiętać o tym, że środki przeznaczane są wyłącznie na cele, które służą dobru wszystkich mieszkańców danej wspólnoty mieszkaniowej.

Kłopotliwe części wspólneW przypadku wspólnot mieszkaniowych, w obrębie których funkcjonują windy, wśród mieszkańców na tym tle pojawia się wiele konfliktów, dotyczących przede wszystkim kosztów. Za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie wind w budynkach odpowiedzialna jest wspólnota mieszkaniowa, a co za tym idzie każdy jej członek, niezależnie od tego, czy korzysta z takiego udogodnienia czy też nie, musi ponosić koszty jej napraw i konserwacji - jest to bowiem część wspólna budynku dla każdego z mieszkańców. Podobnie sprawa ma się w przypadku pralni czy suszarni. W celu zapobiegania konfliktom, spółdzielnie mają prawo do wniesienia specjalnego rozporządzenia mówiącego o tym, że mieszkańcy parteru i pierwszego piętra mogą zostać zwolnieni z kosztów związanych z utrzymaniem windy.