W ramach obsługi Państwa nieruchomości proponujemy:

 Zarządzanie i administrowanie nieruchomością

 • zmniejszanie kosztów ponoszonych przez Właścicieli lokali przy utrzymaniu lub zwiększeniu jakości świadczonych usług
 • organizowanie, kontrola  i nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w czystości oraz  należytym stanie technicznym i estetycznym
 • organizowanie i nadzór nad dokonywaniem drobnych napraw i konserwacji, bieżących remontów oraz przeglądów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
 • przygotowywanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • kontrola użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
 • zapewnienie i kontrola prawidłowości wykonywania usług przez firmy świadczące usługi na rzecz nieruchomości
 • opracowywanie planów gospodarczych nieruchomości i bieżące monitorowanie ich wykonania
 • zbieranie ofert na świadczenie usług na rzecz nieruchomości i negocjowanie warunków umów
 • dokonywanie odczytów i spisywanie stanów liczników indywidualnych oraz w częściach wspólnych nieruchomości
 • analiza stanu zużycia mediów w lokalach indywidualnych i w częściach wspólnych nieruchomości egzekowanie od deweloperów usuwania usterek w częściach wspólnych nieruchomości, w ramach gwarancji i rękojmi za wady fizyczne budynku

 Obsługę finansowo-księgową

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • sporządzanie stosownych sprawozdań finansowych
 • dokonywanie płatności na rzecz usługodawców
 • windykacja należności

 Obsługę techniczną nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości i książki obiektu budowlanego
 • przygotowywanie planów/wytycznych remontowych i modernizacyjnych (rozbudowy, nadbudowy, itp.)
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych i nadzór nad ich pracą
 • nadzór nad obsługą serwisową instalacji i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu nieruchomości
 • egzekwowanie praw wynikających z gwarancji i rękojmi od wykonawców i producentów urządzeń i instalacji

 Obsługę prawną Wspólnoty

 • opracowywanie uchwał, regulaminów i innych aktów związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i sądami

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Nasze Aktualności

 • Wt 09 czerwca 2020
  12 czerwca biuro nieczynn...
  Szanowni Państwo Informujemy, iż w dniu 12 czerwca nasze biura będą nieczynne. W razie pilnych spraw proszę kontaktować się bezpośrenio z...
 • N 12 kwietnia 2020
  Życzenia świąteczne
  Życzymy Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
 • Pn 23 marca 2020
  Koronawirus informacje
  Szanowni Państwo Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku „w sprawie ogłoszenia na obszarze...
Archiwum

Członek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Członek Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami
Stosujemy Kartę Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości nadaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości

Stosujemy kartę Praw Klienta Polska Federacja Runku nieruchomości