W ramach obsługi Państwa nieruchomości proponujemy:

 Zarządzanie i administrowanie nieruchomością

 • zmniejszanie kosztów ponoszonych przez Właścicieli lokali przy utrzymaniu lub zwiększeniu jakości świadczonych usług
 • organizowanie, kontrola  i nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w czystości oraz  należytym stanie technicznym i estetycznym
 • organizowanie i nadzór nad dokonywaniem drobnych napraw i konserwacji, bieżących remontów oraz przeglądów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
 • przygotowywanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • kontrola użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
 • zapewnienie i kontrola prawidłowości wykonywania usług przez firmy świadczące usługi na rzecz nieruchomości
 • opracowywanie planów gospodarczych nieruchomości i bieżące monitorowanie ich wykonania
 • zbieranie ofert na świadczenie usług na rzecz nieruchomości i negocjowanie warunków umów
 • dokonywanie odczytów i spisywanie stanów liczników indywidualnych oraz w częściach wspólnych nieruchomości
 • analiza stanu zużycia mediów w lokalach indywidualnych i w częściach wspólnych nieruchomości egzekowanie od deweloperów usuwania usterek w częściach wspólnych nieruchomości, w ramach gwarancji i rękojmi za wady fizyczne budynku

 Obsługę finansowo-księgową

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • sporządzanie stosownych sprawozdań finansowych
 • dokonywanie płatności na rzecz usługodawców
 • windykacja należności

 Obsługę techniczną nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości i książki obiektu budowlanego
 • przygotowywanie planów/wytycznych remontowych i modernizacyjnych (rozbudowy, nadbudowy, itp.)
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych i nadzór nad ich pracą
 • nadzór nad obsługą serwisową instalacji i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu nieruchomości
 • egzekwowanie praw wynikających z gwarancji i rękojmi od wykonawców i producentów urządzeń i instalacji

 Obsługę prawną Wspólnoty

 • opracowywanie uchwał, regulaminów i innych aktów związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i sądami

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Nasze Aktualności

 • Pn 21 grudnia 2020
  GDYNIA - harmonogram wywo...
  Chwarzno-Wiczlino, Witomino:

  Dąbrowa, Kack, Karwiny:

 • Pt 18 grudnia 2020
  Wesołych Świąt
  Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2021 Rok...
 • Pt 18 grudnia 2020
  Wigilia-biuro nieczynne
  Informujemy, iż w dniu 24 grudnia nasze biuro będzie nieczynne. W razie nagłych awarii prosimy kontaktować się z naszymi administratorami lub...
Archiwum

Członek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Członek Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami
Stosujemy Kartę Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości nadaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości

Stosujemy kartę Praw Klienta Polska Federacja Runku nieruchomości

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z polityką cookie i prywatności. .